Nijmeegse Vereniging ter Bevordering van Vrouwencultuur De Feeks

Nijmeegse Vereniging ter Bevordering van Vrouwencultuur De Feeks

Panorama De Feeks locatie aan de Ridderstraat; © Ineke Duursema

Een panorama uit 1982 van De Feeks-locatie Nijmegen. Je ziet de voordeur en de etalage van boekhandel De Feeks aan Ridderstraat 11. Om de hoek, aan Anthoniusplaats 19, was Vrouwenkafee De Feeks. Het pand links is Anthoniusplaats 1, toen gekraakt door vrouwen van dokumentatiecentrum De Feeks en nu het Roze Huis Nijmegen. De header van deze pagina is een foto van grafitti op de muur van Anthoniusplaats 1. Op de voorgrond een solidaire non in stoere leren jas. Ze kwam regelmatig in het kafee koffie drinken en woonde in klooster Bethlehem (nu hospice Bethlehem) aan het eind van Anthoniusplaats .

1977, Oprichtings affiche Nijmeegse Vereniging ter Bevordering van Vrouwencultuur De Feeks "Er was in Nijmegen in 1977 geen vrouwenboekhandel, geen vrouwenkafee dat elke dag geopend was, laat staan een dokumentatiecentrum. Voor de broodnodige feministische literatuur reisden we naar de vrouwenboekwinkel in Utrecht of Amsterdam, of konden we in mindere mate terecht bij de linkse boekhandel De Oude Mol. Het Derde Wereld Centrum had een bescheiden dokumentatie en voor meer uitgebreide informatie moesten we naar het IAV (Internationaal Archief van de Vrouwenbeweging) in Amsterdam. Wat het kafee betreft: alleen op woensdagavonden konden we elkaar ontmoeten op de vrouwenavond in Café de la Paix, en verder waren er de maandelijks baravonden van het pas geopende Vrouwencentrum.
Het was dan ook duidelijk dat toen in juni 1977 zes vrouwen het initiatief namen om een vrouwenboekwinkel te beginnen, de behoefte daaraan groot was. En al spoedig kwamen daar de andere 'poten' bij: dokumentatiecentrum, kafee en Kulturele Klup.
Enkele maanden na de eerste bijeenkomst vonden we een pand dat geschikt was om de hele Feeks te herbergen. Op 21 november 1977 opende de vrouwenboekhandel haar deuren en op 21 januari 1978 volgde het kafee. Dit alles kwam tot stand door persoonlijke leningen, giften, een lening van de brouwerij en van de bank en door de kostenbesparende inzet van veel vrouwen."
[Ineke van Mourik, uit: De Feeks, een spannend bedrijf in woord en beeld; over vijf jaar vrouwenkultuur, 1983]

Lesbisch Archief Nijmegen beheert het archief van de Nijmeegse Vereniging ter Bevordering van Vrouwencultuur De Feeks . Het De Feeks-archief bevat de rijke geschiedenis van de Nijmeegse vrouwen- en pottenbeweging in de jaren 70, 80 en 90. Het LAN is bezig de archieven van de boekhandel, het kafee en het documentatiecentrum te ontsluiten. Een deel gaan we digitaliseren en online zetten. Want De Feeks dient haar terechte plaats te krijgen in de landelijke vrouwengeschiedenis. Een begin is gemaakt met De Feeks publicaties, De Feeks affiches en foto's over de De Feeks jaren 70, 80 en 90.
word Vriendin van Lesbisch Archief Nijmegen
Over het LAN
korte geschiedenis
doelstelling LAN
word Vriendin

LAN-folder
LAN-nieuwsbrief
links & tips
contact
sponsorverkoop
prentbriefkaarten
advertenties

Aardigheden
Mädchen in Uniform
Van Cris tot k.d.
Anita, Sophia en Lida

IN DE LAN_collectie
film en video
POTTENKIJKER 2000

affiches
tijdschriften
foto's recent

De Feeks
Vrouwen van Nijmegen, twintig jaar in beweging
© Lesbisch Archief Nijmegen  |   beheer: (024) 323 67 24  |   website: fotografica-nijmegen.nl  |  doneren: Stichting Vriendin NL25 INGB 0001 4727 09  |