Lesbisch Archief Nijmegen, word Vriendin!

Steun Lesbisch Archief Nijmegen, word Vriendin

Lesbisch Archief Nijmegen heeft een grote passie: de [Nijmeegse] vrouwen- en lhbt-geschiedenis meer zichtbaar maken. En we vinden het belangrijk dit professioneel te doen. Maar... Lesbisch Archief Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie. We hebben beperkte financiële speelruimte. Af en toe kopen we taartjes voor bij vergaderingen. Meestal uit eigen zak. De afgelopen jaren waren er gelukkig Vriendinnen die ons werk ondersteunden met een maandelijkse bijdrage. Dankzij deze vrouwen - én mannen - is er koffie of thee bij de taart. Kunnen we folders printen en internet betalen. Dat is het zo'n beetje.

Vriendin gezocht anno 2017

Het LAN werkt er momenteel hard aan om [een deel van] de collectie online te zetten. Dit kan niet altijd gratis. We zijn voortdurend op zoek naar financiering voor het digitaliseren van het materiaal en onderhoud van de websites. Vind jij het ook belangrijk dat de [Nijmeegse] vrouwen- en lhbt-geschiedenis breed toegankelijk wordt? Word dan Vriendin van het Lesbisch Archief Nijmegen door maandelijks een bedrag vanaf   € 7,50,-  over te maken op de rekening van Stichting Vriendin te Nijmegen: NL25 INGB 0001 4727 09 o.v.v. 'vriendin'. Eenmalig donaties zijn eveneens meer dan welkom!

Vriendin gezocht anno 1899

sponsorverkoop lesbisch archief nijmegen De Gelderlander, maart 1899: "De 'Residentiebode' bevat de volgende opmerkelijk advertentie: "VRIENDIN. Eene Jonge Dame, R.K., 20 jaar oud en uit den beschaafden stand, zoekt eene nette Vriendin. Brieven onder motto "Vriendin" aan het bureau van dit blad. De jonge dame zal gedacht hebben: als men langs dezen "meer en meer gebruikelijken weg" wel tot de echtelijke liefde meent te kunnen komen, waarom zou ik dan langs dien weg de vriendschap niet kunnen bereiken?"
Dit krantenknipsel werd ingezonden door 'Vriendin' Helm de Laat en was te zien in de roze 51ste canonkast van het Huis van de Nijmeegse geschiedenis. Bekijk de foto's van de officiële opening van de 51ste canonkast op Roze Woensdag 2011.

Roze Geschiedenis Nijmegen is een vervolg op de tentoonstelling Tuffen Kazen Klemen, de roze geschiedenis van Nijmegen van nul tot nu in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis [2013]. Op de website rozegeschiedenis-nijmegen.nl wordt de verborgen geschiedenis van 'anders'-zijn in Nijmegen en [wijde] omgeving voor het voetlicht gebracht. Het unieke project is van start gegaan met praktische en financiële ondersteuning van SchoolsOUT Nijmegen [GGD Gelderland-Zuid]. Over het jaar 2016 kreeg LAN subsidie van gemeente Nijmegen. Ook jij kunt sponsor worden van de Roze Geschiedenis Nijmegen! Iedere bijdrage wordt op prijs gesteld.

Organisaties en bedrijven kunnen Lesbisch Archief Nijmegen ook steunen door middel van een sponsoradvertentie.
© Lesbisch Archief Nijmegen  |  beheer: (024) 323 67 24  |   website: fotografica-nijmegen.nl  |  doneren: Stichting Vriendin NL25 INGB 0001 4727 09  |