Lesbisch Archief Nijmegen, beheer: (024) 323 67 24

Lesbisch Archief Nijmegen

Lesbisch Archief Nijmegen leeszaalLesbisch Archief Nijmegen [LAN] verzamelt en beheert de [Nijmeegse] lesbische geschiedenis sinds 1985: geschiedenis van Lesbisch Archief Nijmegen. LAN wil het lesbisch erfgoed niet alleen behouden, maar ook doorgeven: doelstelling van Lesbisch Archief Nijmegen. LAN is sinds 2016 een culturele ANBI! Jouw financiële steun is meer dan welkom en voor jou dus extra aftrekbaar van belastingen!
Het archief wordt gerund door vrijwilligers. Het beheer is meestal in de buurt, toch hebben we liever dat je contact opneemt voordat je langskomt. We zijn momenteel bezig het materiaal te splitsen in Nijmeegs en niet-Nijmeegs. We gaan de fysieke ruimte die het archief inneemt drastisch inkrimpen. Materiaal dat niet uit Nijmegen [of wijde omgeving] komt, sturen we naar Amsterdam. We hebben hiervoor goede contacten met IHLIA en ATRIA. Algemene vragen over het lesbisch bestaan of de Nederlandse vrouwenbeweging, kun je dus beter stellen aan IHLIA of ATRIA. Daar staat tegenover dat we over de Nijmeegse vrouwen- en lhbt-geschiedenis alles weten. Begin 2017 kwam het archief van COC-Nijmegen naar LAN. En het foto-archief van Hans Dircks [Nijmeegse roze geschiedenis van 1981 tot ± 2004] is in de zomer van 2016 aan LAN geschonken. In het enkele geval dat we geen antwoord weten op je vraag, kunnen we doorverwijzen naar iemand die er wel van weet.

Lesbisch Archief Nijmegen is bereikbaar via (024) 323 67 24 of per mail
DE POSTBUS IS OPGEZEGD bel ons voor het adres wanneer je iets per snailmail wilt versturen.

>> LEES DIT <<

• De informatie op lesbischarchief.nl dient slechts niet-commerciële, educatieve doeleinden.
• Lesbisch Archief Nijmegen geeft geen garantie inzake de juistheid of volledigheid van de informatie.
• Linken naar lesbischarchief.nl wordt op prijs gesteld, aanvullingen en tips zijn altijd welkom.
• Sinds 2013 wordt lesbischarchief.nl door de Koninklijke Bibliotheek opgenomen in haar webarchief.
• Voor privé-gebruik of onderzoek mag je bestanden downloaden en in je eigen computer bewaren.
• Tenzij anders vermeld, is het NIET toegestaan om de bestanden van lesbischarchief.nl te verspreiden en/of openbaar te maken zonder VOORAFGAANDE toestemming van LAN of andere rechthebbenden.
• Sta je zelf ergens vermeld of op een foto en je hebt dat liever niet? Laat het ons weten!
word Vriendin van Lesbisch Archief Nijmegen
Over het LAN
korte geschiedenis
doelstelling van LAN
word Vriendin

LAN-folder
LAN-nieuwsbrief
links & tips
contact
sponsorverkoop
prentbriefkaarten
advertenties

Aardigheden
Mädchen in Uniform
Van Cris tot k.d.
Anita, Sophia en Lida

IN DE LAN_collectie
film en video
POTTENKIJKER 2000

affiches
tijdschriften
foto's recent

De Feeks
Vrouwen van Nijmegen, twintig jaar in beweging
© Lesbisch Archief Nijmegen  |  beheer: (024) 323 67 24  |   website: fotografica-nijmegen.nl  |  doneren: Stichting Vriendin NL25 INGB 0001 4727 09  |