Lesbisch Archief Nijmegen: lesbische geschiedenis online

Doelstelling Lesbisch Archief Nijmegen [LAN]

1982 Lesbisch Archief Nijmegen oprichting . Lesbisch Archief Nijmegen werd in 1985 opgericht door Nijmeegse vrouwen met als doel het [Nijmeegs] lesbisch erfgoed te verzamelen en te behouden.
. Anno 2017 is Lesbisch Archief Nijmegen niet enkel meer gericht op de lesbische geschiedenis, maar breder op het verzamelen en beter inzichtelijk maken van de [Nijmeegse] vrouwen- en lhbt-geschiedenis.
. Erfgoed bewaren heeft alleen zin als het kan worden gelezen en gebruikt. LAN wil haar collectie en expertise daarom laagdrempelig en aansprekend [online] beschikbaar stellen. Zonder betaalmuur, wel rekening houdend met privacy en eigendomsrechten.
. Ons huidige motto is: KEN JE GESCHIEDENIS!  Wanneer je je eigen geschiedenis kent, kun je begrijpen wat er voor nodig was / is om verworvenheden te bevechten en te behouden.
. Met dit motto voor ogen denkt LAN mee met plaatselijke lhbt-initiatieven, initiëren we digitaliseringsprojecten en maken we veelvuldig gebruik van de sociale media.
. Wij nemen de lhbt-geschiedenis serieus en vinden het dus belangrijk om professioneel naar buiten te treden.

Nijmeegse burgemeester Ien Dales plakt het eerste affiesje <i>Geschopt, Gepakt, Geslagen</i>?, mei 1989KEN JE GESCHIEDENIS
Nijmegen, mei 1989. Burgemeester Ien Dales plakt op Plein 1944 het eerste affiesje voor het project Geschopt, Gepakt, Geslagen? © foto: Ineke Duursema. In 1996, t.g.v. van haar 25-jarig bestaan, stelt COC-Nijmegen de Burgemeester Dales Prijs in. De prijs is bedoeld voor vrouwen, mannen of organisaties die in het Rijk van Nijmegen op vrijwillige basis gestalte geven aan artikel 1 van de Grondwet.
ien daleslaan in NijmegenIn december 2001 besluit de Nijmeegse gemeenteraad de Oude Mollenhutseweg per 1 januari 2003 te hernoemen tot Burgemeester Daleslaan.

word Vriendin van Lesbisch Archief Nijmegen
Over het LAN
korte geschiedenis
doelstelling van LAN
word Vriendin

LAN-folder
LAN-nieuwsbrief
links & tips
contact
sponsorverkoop
prentbriefkaarten
advertenties

Aardigheden
Mädchen in Uniform
Van Cris tot k.d.
Anita, Sophia en Lida

IN DE LAN_collectie
film en video
POTTENKIJKER 2000

affiches
tijdschriften
foto's recent

De Feeks
Vrouwen van Nijmegen, twintig jaar in beweging
© Lesbisch Archief Nijmegen  |  beheer: (024) 323 67 24  |   website: fotografica-nijmegen.nl  |  doneren: Stichting Vriendin NL25 INGB 0001 4727 09  |